Information om kommande konserter med Växjö Domkyrkas Oratoriekör finner ni här:

 

http://www.svenskakyrkanivaxjo.se/Vara-forsamlingar/Vaxjo-stads-och-domkyrkoforsamling/Vaxjo-domkyrka/Kor--musik/Oratoriekoren/